Esileht

Allikas: Õppevara metaandmete standardi EstCORE dokumentatsioon
Redaktsioon seisuga 24. aprill 2018, kell 08:17 kasutajalt 95.211.192.231 (arutelu) (EstCORE ver. 1.0)

EstCORE on tehniline spetsifikatsioon, mille abil soovitakse standardiseerida õppevara kirjeldamist digitaalsetes andmebaasides Eesti üld-, kutse- ja kõrghariduse kontekstis. Täpsemalt väljendudes: EstCORE all mõistame Eesti kontekstile kohandatud riiklikku õppevara metaandmete rakendusprofiili, mis põhineb rahvusvahelisel standardil IEEE 1484.12.1-2002 “Standard for Learning Object Metadata” (LOM) ja sätestab õppevara metaandmete kirjeldamise viisid nii digitaalse õppevara portaalis Ekoolikott kui sellega seotud digiõppevara repositooriumites. EstCORE on vajalik koosvõime tagamiseks erinevate infosüsteemide vahel, mis haldavad, kasutavad või vahendavad digitaalse õppevara metaandmeid (nt. õpikukirjastuste repositooriumid, interaktiivse õppevara andmebaasid, teavikute kataloogid, õppevara portaalid, e-õppekeskkonnad, testikeskkkonnad jpt. EstCORE loomise konkreetsemad eesmärgid on:

  • Propageerida Eesti õppevara haldajate ja tarkvara-arendajate seas rahvusvahelise standardi LOM süntaksi ja semantika korrektset kasutamist
  • Kohandada LOM standardist tulenev semantika ja fikseeritud algsõnavarad Eesti õppekavale ja koolisüsteemi kontekstile
  • Fikseerida kohustulik miinimumkomplekt metaandmeid, mida peaksid kasutama kõik õppevara pakkujad, haldajad ja tarkvara.arendajad
  • Luua eeldused järgmise põlvkonna õpitehnoloogia standardite kujunemiseks Eestis, mis tuleneksid rahvusvahelistest algatustest LRMI, IMS LTI, Common Cartridge, QTI jne.

Paljudes arenenud riikides loodi juba 10-15 aastat tagasi riiklikud õppevara metaandmete standardid ja neil põhinevad metaandmete rakendusprofiilid, edendamaks erinevate õppevara infosüsteemide koosvõimet ja õppevara leitavust, taaskasutatavust ning kestlikkust. Üks esimestest taolistest projektidest oli Kanada õppevara metaandmete standard CanCORE, käesolevas dokumendis esitatud EstCORE spetsifikatsiooni loomisel Eestis on eeskujuks olnud eelkõige Norra standard NORLOM . Euroopa tasandil on õppevara metaandmete standardimisega tegelenud Euroopa standardikomitee CEN ja European Schoolnet, viimase poolt loodud õppevara metaandmete rakendusprofiil LRE MAP v.4.7 on täna Euroopas de facto standardiks õppevara valdkonnas Euroopa riikide vahelises koostöös digitaalse õppevara arendamisel ja levitamisel üle riigipiiride. Õppevara standardimisest ja metaandmetest võite lugeda lähemalt Hans Põldoja õppematerjalidest: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/sissejuhatus-digitaalsetesse-oppematerjalidesse/

Vaata EstCORE tutvustust laiemale sihtrühmale suunatud vebinarilt 26.04.2016: https://youtu.be/zG6UQ-JeGwk, vebinari slaidid: http://www.slideshare.net/martlaa/estcore-tutvustus

Expensive women http://viagranelius.com/ , but women viagra not work for the side grease Oh and if.

EstCORE ver. 2.0

HITSA, Innove ja TLÜ poolt on kavandamisel EstCORE 2.0 standardi arendus, mis põhineks IEEE LOM asemel hoopis DC LRMI raamistikul. Vt. lähemalt EstCORE2 ideed ja uuendusjuhist. EstCORE2 arenduses kaasalöömisest huvitatutelpalun võtta ühendust Mart Laanperega (eesnimi.perekonnanimi at tlu.ee).